07Decembar2023

Vi ste ovdje: Home O nama

O nama

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH je osnovan kao dobrovoljna društvena organizacija radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH, te zastupa interese svoga clanstva. U tom pravcu naš Sindikat treba da djeluje potpuno neovisno od državnih i entitetskih organa, institucija politickih stranaka i udruženja, vjerskih zajednica, organa upravljanja, poslodavaca i njihovih udruženja.

Svaki radnik uposlen u zdravstvu FBiH ima pravo da slobodno i po svom izboru bude clan našega Sindikata te ima pravo i obavezu da izgradjuje viziju društva koja ce voditi slobodi rada i udruživanja, slobodi poduzetnickog djelovanja, socijalnoj pravicnosti, poboljšanju životnog standarda i zdravog nacina života.

Zalažemo se za solidarno društvo u kome ce dohodak, imetak, životne i radne šanse biti pravilno rasporedjene.

Program djelovanja za naredne cetiri godine, u tom smislu, znaci borbu za socijalnu pravdu, pravo na rad i dostojanstven život od rezultata rada. Cilj ce nam biti da i u uslovima tržišne privrede i parlamentarne demokratije izgradimo društvo koje ce znati vrednovati rad, ali se i oštro suprostaviti socijalnim nepravdama i izrabljivanju.

Funkcionisanje pravne države te rekonstrukcija privrede nije na ocekivanom nivou. Dio smo sindikalnog pokreta svijeta, ciji je cilj izgradnja globalnog društva sa ljudskim likom te socijalnom pravdom za sve. To je okvir u kome naš Sindikat održava svoju IV Skupštinu i utvrdjuje PROGRAM DJELOVANJA.

Da bi ostvarili ekonomske, socijalne društvene ciljeve moramo izgraditi organizaciono i kadrovski jaku interesnu organizaciju osposobljenu za akciono i strucno djelovanje.

Osnovni preduslov za stvaranje takve organizacije je uporan, komunikativan, obrazovan i temeljno strucno potkovan kadar i jako clanstvo. Samo takvo clanstvo je u stanju voditi socijalni dijalog.

U narednom periodu potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se zaposleni u zdravstvu na cjelokupnoj teritoriji FBiH ukljucilo u našu sindikalnu organizaciju, te na taj nacin izvršiti omasovljavanje našeg clanstva, ali u toj masovnosti moramo prije svega zadržati jedinstvo i u tom jedinstvu ostavriti zajednicki interes. Svaki pokušaj razjedinjavanja našega Sindikata je otupljenje našega djelovanja i treba mu se oštro suprostaviti te sankcionisati incijatore takvoga djelovanja.

Iskreno cemo raditi na jacanju SSSBiH, te aktivno ucestvovati u radu njegovih organa. Istovremeno cemo se zalagati i za jacanje Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine odnosno insistirati na tome da ona postane istinska radnicka organizacija na teritoriji citave Bosne i Hercegovine, a ne samo slovo na papiru.

Jaka i strucna organizacija se ne može graditi bez finansijskig izvora, te apelujemo na svoje clanove da redovno uplacuju sindikalnu clanarinu, a sve sindikalne organe treba obavezati na punu javnost rada i odgovornost za trošenje finansijskih sredstava.

Posebno cemo se angažirati na probleme mladih, žena i zaposlenih u malim ustanovama.

U ostvarenju svojih ciljeva, zalagacemo se za dijalog vodjenju pregovora i traženju rješenja na demokratski nacin, ali cemo koristiti razlicite oblike pritisaka, te organizirati štrajkove kad svoje opravdane zahtjeve ne budemo mogli ostavriti na drugaciji nacin.

Trudicemo se da obezbijedimo sredstva i preduslove za pokretanje našega glasila, te na taj na?in poboljšamo oblike informisanja u Sindikatu, ali istovremeno nastojati predstaviti naš rad u javnim sredstvima informisanja.

Trudicemo se jacanju sindikalnog pokreta u svijetu jer ne želimo biti izolovani od Evrope i Svijeta. Gradeci takav Sindikat gradicemo našu buducnost.